MENI

07. sjednica Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH

10.10.2007 9:00 sala 1/I

Dnevni red:


  1. Verificiranje zapisnika 6. sjednice Zajedničke komisije;
  2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine (predlagač: Vijeće ministara BiH);
  3. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (predlagač: Vijeće ministara BiH);
  4. Tekuća pitanja:
    a)   Izvještaj o posjeti Parlamentu i Ministarstvu odbrane Republike Austrije;
    b)   Poziv RACVIAC-a Zajedničkoj komisiji za učešće na Seminaru na temu "Demokratska kontrola oružanih snaga", od 29. do 31. 10. 2007. godine;
    c)   Poziv Ministarstva odbrane BiH za učešće na Seminaru o Individualnom partnerskom akcijskom planu (IPAP), od 15.10. do 17. 10. 2007. godine.