MENI

45. sjednica Komisije za finansije i budžet Doma naroda

30.12.2009 sala 1/I

Dnevni red:


  1. Razmatranje Predloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaduživanju, dugu i garancijama BiH po skraćenom postupku, predlagač: Savjet ministara BiH– drugo čitanje;