MENI

36. sjednica Komisije za finansije i budžet Doma naroda

30.9.2009 11:00 sala 1/I

Dnevni red:


  1.  Usvajanje Zapisnika sa 35. sjednice Komisije za finansije i budžet;
  2. Razmatranje Nacrta budžeta Kancelarije za reviziju institucija BiH za 2010. godinu;
  3. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2008. godinu;
  4. Razmatranje Izvještaja o reviziji izvršenja Budžeta institucija BiH za 2008. godinu;
  5. Razmatranje Izvještaja o obavljenoj reviziji finansijskih izvještaja Radio–televizije Bosne i Hercegovine na dan 31.12. 2008. godinu.