MENI

35. sjednica Komisije za finansije i budžet Doma naroda

10.9.2009 11:00 sala 2/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje zapisnika sa 34. sjednice Komisije za finansije i budžet;
  2. Razmatranje Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, predlagač Savjet ministara BiH – drugo čitanje;
  3. Razmatranje Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita u bankama BiH , predlagač Savjet ministara BiH – drugo čitanje;
  4. Razmatranje Zahtjeva Kancelarije za razmatranje žalbi BiH za autentično tumačenje člana 52. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH;
  5. Razmatranje šestomjesečnog finansijskog izvještaja Kancelarije za reviziju institucija BiH za 2009. godinu;
  6. Razmatranje Nacrta budžeta Kancelarije za reviziju institucija BiH za 2010. godinu.