MENI

33. sjednica Komisije za finansije i budžet Doma naroda

8.7.2009 11:00 Plava sala

Dnevni red:


  1. Usvajanje zapisnika sa 31. i 32. sjednice Komisije za finansije i budžet;
  2. Razmatranje Predloga zakona o javnim nabavkama BiH, predlagač: Savjet ministara BiH - drugo čitanje;
  3. Razmatranje Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita u bankama BiH, predlagač: Savjet ministara BiH - prvo čitanje;
  4. Razmatranje Finansijskog izvještaja BHRT za 2008. godinu sa korekcijama za 2007. i 2008. godinu;
  5. Upoznavanje sa Predlogom projektnih aktivnosti sa dinamikom realizacije u okviru "Projekta jačanja parlamenata u BiH" koje je dostavio tim DFID-a i USAID-a.