MENI

31. sjednica Komisije za finansije i budžet Doma naroda

9.6.2009 11:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika sa 30. sjednice Komisije za finansije i budžet ;
  2. Razmatranje Predloga zakona o fiskalnim kasama, predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH – drugo čitanje;
  3. Razmatranje Predloga zakona o akcizama u BiH, predlagač: Savjet ministara BiH - prvo čitanje; 
  4. Razmatranje Predloga zakona o javnim nabavkama BiH,  predlagač: Savjet ministara BiH - prvo čitanje;
  5. Razmatranje Izvještaja o izdacima Predsjedništva Bosne i Hercegovine za 2008. godinu;
  6. Razmatranje Zahtjeva za autentično tumačenje člana 11. stav (3) Zakona o reviziji institucija BiH ("Sl. glasnik BiH", broj 12/06) a imajući u vidu Zakon o osnivanju kompanije za prenos električne energije u BiH ("Sl. glasnik BiH", broj 35/04);
  7. Predlog za nastavak saradnje između Komisije za finansije i budžet i DFID-a i USAID-a.