MENI

26. sjednica Komisije za finansije i budžet Doma naroda

10.12.2008 11:00 sala 1/I

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika sa 25. sjednice Komisije za finansije i budžet;
 2. Razmatranje revizorskih izvještaja za 2007. godinu, i to:

  2.1.   Visoki sudski i tužilački savjet BiH - izvjestilac Dušanka Majkić;
  2.2.   Parlamentarna skupština BiH- izvjestilac Dušanka Majkić;
  2.3.   Direkcija za implementaciju projekta CIPS- izvjestilac Dušanka Majkić;
  2.4.   Uprava za indirektno oporezivanje BiH-izvjestilac Adem Ibrahimpašić;
  2.5.   Institut za metrologiju BiH-izvjestilac Adem Ibrahimpašić;
  2.6.   Direkcija za ekonomsko planiranje BiH – izvjestilac Božo Rajić;
  2.7.   Ministarstvo finansija i trezora BiH– izvjestilac Božo Rajić;
  2.8.   Kancelarija za zakonodavstvo BiH - izvjestilac Ilija Filipović;
  2.9.   Institut za standardizaciju BiH - izvjestilac Ilija Filipović;
  2.10.  Ministarstvo pravde BiH - izvjestilac Ilija Filipović;
  2.11.  Ombudsmen za ljudska prava BiH- izvjestilac Ilija Filipović;
  2.12.  Komisija za zaštitu nacionalnih spomenika BiH – izvjestilac Hazim Rančić;
  2.13.  Sud BiH – izvjestilac Hazim Rančić;
  2.14.  Konkurencijski savjet BiH - izvjestilac Drago Ljubičić;
  2.15.  Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH- izvjestilac Drago Ljubičić;
  2.16.  Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH- izvjestilac Drago Ljubičić;