MENI

25. сједницa Комисије за финансије и буџет Дома народа

18.11.2008. 11:00 сала 1/I

Дневни ред:


 1.  Усвајање записника са 23. и 24. сједнице Комисије за финансије и буџет;
 2. Разматрање ревизорских извјештаја за 2007. годину, и то:
  2.1.    Високи судски и тужилачки савјет БиХ - извјестилац Душанка Мајкић;
  2.2.    Министарство иностраних послова БиХ - извјестилац Душанка Мајкић;
  2.3.    Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ - извјестилац Адем Ибрахимпашић;
  2.4.    Служба за послове са странцима БиХ - извјестилац Адем Ибрахимпашић;
  2.5.    Канцеларија за разматрање жалби БиХ - извјестилац Божо Рајић;
  2.6.    Канцеларија за ветеринарство БиХ - извјестилац Божо Рајић;
  2.7.    Канцеларија за законодавство БиХ - извјестилац Илија Филиповић;
  2.8.    Институт за стандардизацију БиХ - извјестилац Илија Филиповић;
  2.9.    Министарство цивилних послова БиХ - извјестилац Хазим Ранчић;
  2.10.   Омбудсмен за заштиту потрошача БиХ - извјестилац Хазим Ранчић;
  2.11.   Конкуренцијски савјет БиХ - извјестилац Драго Љубичић;
  2.12.   Институт за нестала лица БиХ - извјестилац Драго Љубичић.
 3. Утврђивање датума одржавања 26. сједнице Комисије за финансије и буџет Дома народа на којој ће бити разматрана трећа група ревизорских извјештаја.