MENI

24. сједницa Комисије за финансије и буџет Дома народа

4.11.2008. 11:00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Разматрање Извјештаја о извршењу Буџета институција БиХ и међународних обавеза за период I-XII 2007. године;
  2. Разматрање Извјештаја о ревизији Извјештаја о извршењу Буџета институција БиХ за 2007. годину;
  3. Разматрање Предлога закона о допунама Закона о измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње, предлагач: Савјет министара БиХ – прво читање;
  4. Разматрање Годишњег плана ревизије за 2008/2009. годину;
  5. Разматрање Деветомјесечног финансијског извјештаја Канцеларије за ревизију институција БиХ;
  6. Разматрање захтјева за специјалну ревизију Управног одбора Електропреноса БиХ -Електропријеноса БиХ А.Д. Бањалука;