MENI

21. sjednica Komisije za finansije i budžet Doma naroda

25.9.2008 11:00 sala 1/I

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika sa 20. sjednice Komisije za finansije i budžet;
 2. Komisija za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH je na 19. sjednici, održanoj 24.07.2008. godine, u okviru saradnje sa Odjelom za međunarodni razvoj Vlade Velike Britanije (DFID), usvojila Smjernice za pregled i analizu revizorskih izvještaja, kao novu metodologiju za razmatranje izvještaja o reviziji institucija BiH. Implementacija projekta razmatranja revizorskih izvještaja počinje sljedećim tačkama:
           2.1.    Razmatranje Izvještaja predsjedavajuće Komisije za finansije i budžet Doma naroda o izvještajima Kancelarije za reviziju institucija BiH o izvršenoj reviziji institucija BiH za 2007. godinu;
           2.2. Utvrđivanje liste institucija BiH koje su u 2007. godini dobile pozitivno mišljenje Kancelarije za reviziju institucija BiH;
           2.3. Utvrđivanje liste institucija BiH koje su od Kancelarije za reviziju institucija BiH u 2007. godini, dobile mišljenje sa rezervom;
           2.4. Utvrđivanje metodologije za raspodjelu revizorskih izvještaja;
           2.5. Utvrđivanje metodologije za razmatranje revizorskih izvještaja s rezervom;
           2.6. Utvrđivanje konačne raspodjele revizorskih izvještaja na članove Komisije;
           2.7. Utvrđivanje teksta dopisa Kancelariji za reviziju institucija BiH;
           2.8. Utvrđivanje teksta dopisa revidiranim institucijama;
           2.9. Utvrđivanje obrasca za pisanje pojedinačnih izvještaja;
          2.10. Usvajanje Plana za razmatranje i analizu izvještaja o reviziji institucija BiH za 2007. godinu;
           2.11. Utvrđivanje datuma kada će biti pozvani glavni revizor i njegovi zamjenici radi elaboriranja zatraženih odgovora po dopisu – tačka Ad-2 g) dnevnog reda;
           2.12. Utvrđivanje prve grupe revizorskih izvještaja koji će se razmatrati na 22. sjednici Komisije;
           2.13. Utvrđivanje datuma održavanja 22. sjednice Komisije.