MENI

17. sjednica Komisije za finansije i budžet Doma naroda

5.6.2008 11:00 sala 1/I

Dnevni red: 

  1. Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Komisije za finansije i budžet Doma naroda;
  2. Razmatranje Predloga zakona o platama u institucijama BiH - drugo čitanje;
  3. Ispravka Izvještaja Komisije za finansije i budžet Doma naroda, broj: 02/3-50-1-14-3-10/07, od 30.11.2007. godine;
  4. Prezentacija budžetskog ciklusa, uloga parlamentarnih komisija u budžetskom ciklusu i sadržaj projekta DFID-a.