MENI

10. sjednica Komisije za finansije i budžet Doma naroda

30.11.2007 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice Komisije;
 2. Razmatranje revizorskih izvještaja za 2006. godinu, i to:
  -         Državne granične službe BiH,
  -         Državne agencije za istrage i zaštitu BiH,
  -         Generalnog sekretarijata Savjeta ministaraBiH, kancelarija i službi,
  -         Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH,
  -         Ministarstva civilnih poslova BiH,
  -         Ministarstva pravde BiH,
  -         Ministarstva komunikacija i transporta BiH,
  -         Službe za poslove sa strancima,
  -         Ustavnog suda BiH,
  -         Uprave za indirektno oporezivanje BiH,
  -         Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja,
  -         Kancelarije za razmatranje žalbi;
  -         Kancelarije za veterinarstvo BiH.
 3. Razmatranje Izvještaja o reviziji izvještaja o izvršenju Budžeta institucija BiH za 2006. godinu;
 4. Razmatranje Izvještaja o reviziji Javnog radio-televizijskog servisa BiH (BHRT) za 2005. i 2006. godinu;
 5. Razmatranje Devetomjesečnog finansijskog izvještaja Kancelarije za reviziju institucija BiH;
 6. Razmatranje dopisa Ministarstva finansija i trezora BiH u vezi sa poslovnim ponašanjem FIPA-e.