MENI

06. sjednica Komisije za finansije i budžet Doma naroda

17.7.2007 11:00

Dnevni red:


 1.  Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice Komisije;
 2. Razmatranje Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u skladu sa Zaključkom 5. sjednice Doma naroda;
 3. Razmatranje Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u prvoj fazi, predlagač Savjet ministara BiH;
 4. Razmatranje Predloga zakona o okviru deviznog poslovanja u Bosni i Hercegovini u prvoj fazi, predlagač, Savjet ministara BiH;
 5. Razmatranje Zaključka Komisije za finansijske i administrativne poslove, broj: 02/3-50-1-14-2c-43/06, od 25.7.2006. godine kojim je tražen Izvještaj o poslovanju FIPE i Izvještaja o reviziji Agencije za promociju inostranih investicija u BiH za 2006. godinu;
 6. Razmatranje revizorskih izvještaja za 2006. godinu, i to:
  -         Agencije za državnu službu BiH;
  -         Centralne banke BiH;
  -         Državne regulatorne komisije za električnu energiju DERK;
  -         Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica;
  -         Odbora državne službe za žalbe BiH;
  -         Agencije za rad i zapošljavanje BiH;
  -         Konkurencijskog vijeća BiH;
  -         Agencije za sigurnost hrane BiH;
  -         Arhiva BiH;
  -         Centra za uklanjanje mina BiH;
  -         Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH;
  -         Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH;
  -         Ministarstva finansija i trezora BiH;
  -         Ministarstva obrane BiH.
 7. Razmatranje Dopisa broj: VTK: 642/07 od 15.6.2007. godine, član 7. Zakona o spoljnotrgovinskoj komori BiH ("Sl. glasnik BiH", broj 30/01).