MENI

69. сједницa Комисије за финансије и буџет Представничког дома

31.8.2010. 10:00 сала 2/I

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника 68. сједнице Комисије;
  2. Разматрање Информације о закупу институција БиХ у Буџету за 2010. годину, материјали бр: 01-50-3-807/10 од 28.06.2010. и 01,02-50-3-807-3/10 од 08.07.2010. године (подносилац: Савјет министара БиХ);
  3. Текућа питања.