MENI

66. сједницa Комисије за финансије и буџет Представничког дома

11.5.2010. 10:00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника 65. сједнице Комисије;
  2. Разматрање Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о финансирању политичких партија – друга комисијска фаза (предлагачи: посланици Милорад Живковић, Нико Лозанчић и Шефик Џаферовић);
  3. Текућа питања:
    - Провођење надзора над реализацијом збирних закључака Комисије по финансијској ревизији за 2008., усвојених на 64. сједници Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ, одржане 24. новембра, 2. и 7. децембра 2009. године;
    - Информација Комисије о реализираној радној посјети Канцеларији за ревизију институција БиХ с циљем успоставе надзора над реализацијом појединачних закључака Комисије по финансијској ревизији за 2008. за 31. буџетског корисника, усвојених на 64. сједници Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ, одржане 24. новембра, 2. и 7. децембра 2009. године.