MENI

65. сједницa Комисије за финансије и буџет Представничког дома

15.4.2010. 10:00 Плава сала

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника 64. сједнице Комисије;
  2. Разматрање Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о финансирању политичких партија – прва комисијска фаза (предлагачи: посланици Милорад Живковић, Нико Лозанчић и Шефик Џаферовић);
  3. Разматрање Годишњег извјештаја Централне банке БиХ за 2009. годину (сачинилац: Централна банка БиХ);
  4. Разматрање Финансијских извјештаја Централне банке БиХ за 2009. годину (сачинилац: Централна банка БиХ);
  5. Разматрање Извјештаја о активностима Канцеларије за ревизију институција БиХ за 2009. годину (сачинилац: Канцеларија за ревизију институција БиХ);
  6. Текућа питања.