MENI

64. сједницa Комисије за финансије и буџет Представничког дома

6.4.2010. 10.00 Плава сала

Дневни ред:


  1. Верификовање Записника 63. сједнице Комисије;
  2. Разматрање Приједлога закона о измјени Закона о јавним набавкама БиХ – друга комисијска фаза (предлагач: Уставноправна комисија Представничког дома);
  3. Текућа питања.