MENI

61. сједницa Комисије за финансије и буџет Представничког дома

19.1.2010. 10:00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника са 60. сједнице Комисије;
  2. Поновно разматрање Предлога закона о допуни  Закона о порезу на додату вриједност – прва комисијска фаза (предлагач: Клуб посланика СНСД-а);
  3. Разматрање Извјештаја о ревизији Јавног радио-телевизијског сервиса БиХ за 2008. годину (сачинилац: Канцеларија за ревизију институција БиХ);
  4. Разматрање Извјештаја о ревизији извршених донација Високог судског и тужилачког савјета БиХ у периоду 2006-2008. године (сачинилац: Канцеларија за ревизију институција БиХ);
  5. Разматрање Извјештаја о раду Комисије за финансије и буџет Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ за 2009. годину;
  6. Разматрање Предлога оријентационог радног плана Комисије за финансије и буџет Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ за 2010. годину;
  7. Текућа питања.