MENI

60. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

28.12.2009 12:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Usvajanje zapisnika 58. i 59. sjednice Komisije;
  2. Razmatranje Prijedloga zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2010. godinu - druga komisijska faza (predlagač: Predsjedništvo BiH);
  3. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama BiH - druga komisijska faza (predlagač: Vijeće ministara BiH);
  4. Ponovno razmatranje Prijedloga zakona o dopuni  Zakona o reviziji institucija BiH – prva komisijska faza (predlagač: poslanik Momčilo Novaković);
  5. Razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH - prva komisijska faza (predlagač: Komisija za vanjsku trgovinu i carine Predstavničkog doma);
  6. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period I –VI 2009. godine (podnosilac: Predsjedništvo BiH);
  7. Tekuća pitanja