MENI

59. сједницa Комисије за финансије и буџет Представничког дома

22.12.2009. 11:00 Мала сала

Дневни ред:


  1. Разматрање Приједлога закона о Буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2010. - прва комисијска фаза (предлагач: Предсједништво БиХ);
  2. Текућа питања