MENI

50. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

20.7.2009 11:00 Plava sala

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika 49. sjednice Komisije;
 2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH - druga komisijska faza (predlagač: Vijeće ministara BiH);
 3. Usvajanje Plana razmatranja revizorskih izvještaja o finansijskom poslovanju institucija BiH za 2008. godinu, uz  izlaganje predsjedavajućeg Komisije i generalnog revizora;
 4. Tekuća pitanja:
  a) Dopisi SPDS-a, zaprimljeni 30.6.2009. i  7.7.2009. godine;
  b) Dopis Privredne komore FBiH u vezi smjernica Vijeća Evropske zajednice i odluka Evropske komisije kojima je propisano akcizno zakonodavstvo EU, zaprimljen 16.6.2009. godine;
  c) Informacija „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo  o nezakonitim postupanjima pojedinih pravnih lica u vršenju djelatnosti koja su isključivo povjerena javnim poštanskim operatorima, zaprimljena 12.6.2009. godine;
  d) Dopis Zakonodavno-pravnog sektora Zajedničke službe Parlamentarne skupštine BiH  kao realizacija zaključka s 49. sjednice Komisije vezano za izradu poslovnika o radu Komisije.