MENI

44. сједницa Комисије за финансије и буџет Представничког дома

14.4.2009. 13.00 Плава сала

Дневни ред:


  1.  Усвајање Записника са 42. сједнице Комисије;
  2. Разматрање Предлога закона о јавним набавкама – друга комисијска фаза (предлагач: Савјет министара БиХ);
  3. Разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине – друга комисијска фаза (предлагач: Савјет министара БиХ);
  4. Разматрање Годишњег извјештаја Централне банке Босне и Херцеговине за 2008. годину (сачинилац: ЦББиХ);
  5. Разматрање финансијских извјештаја Централне банке Босне и Херцеговине за 2008. годину (сачинилац: ЦББиХ);
  6. Текућа питања:
    -     Иницијатива Савеза самосталних синдиката БиХ за доношење Одлуке с цием смањења трошкова укупне јавне потрошње и увођења штедње на свим нивоима власти у БиХ, запримљена 12. 03. 2009. године.