MENI

41. сједницa Комисије за финансије и буџет Представничког дома

12.2.2009. 13:00 сала 1/I

Дневни ред:


  1. Верификовање записника 34., 35. и 36. сједнице Комисије;
  2. Разматрање Приједлога закона о јавним набавкама – прва комисијска фаза (предлагач: Савјет министара БиХ);
  3. Текућа питања.