MENI

35. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

27.11.2008 10:00 sala 2/I

Dnevni red:


  1. Razmatranje Prijedloga Zakona o fiskalnim kasama-prva komisijska faza (predlagač: poslanik Jozo Križanović);
  2. Razmatranje Zbirnog izvještaja Komisije o revizorskim izvještajima finansijskog poslovanja institucija BiH za 2007. godinu, s prijedlogom zaključaka i sistemskih mjera, te Aneksom 1., Aneksom 2. i Aneksom 3. Zbirnog izvještaja;
  3. Razmatranje Nacrta smjernica o ulozi parlamentarnih komisija za finansije i budžet u procesu izrade budžeta (sačinilac: DFID tm);
  4. Tekuća pitanja:
    -         Dopis žena - zaposlenica u Institucijama BiH u vezi sa obustavom isplate naknada za porodiljsko odsustvo, zaprimljen 22.10.2008. godine;
    -         Zahtjev Zadružnog saveza BiH za sufinansiranje iz budžeta institucija BiH iz stavke „Direktni transferi i rezerviranja sa koda 99991“, zaprimljen 6.11.2008. godine;