MENI

32. сједницa Комисије за финансије и буџет Представничког дома

7.10.2008. 9:00 сала 2/I

Дневни ред:


  1. Верификовање записника 29. сједнице Комисије;
  2. Разматрање Приједлога Закона о фискалним касама-прва комисијска фаза (предлагач: посланик Јозо Крижановић);
  3. Текућа питања.