MENI

29. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

1.9.2008 10:00 sala 1/I

Dnevni red:


  1. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost – prva komisijska faza (predlagač: poslanik Branko Dokić);
  2. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2007. godinu sa zaključkom Predsjedništva BiH (sačinilac: Predsjedništvo BiH);
  3. Razmatranje Šestomjesečnog finansijskog izveštaja Ureda za reviziju institucija BiH na dan 30.6.2008. godine (sačinilac: Ured za reviziju institucija BiH);
  4. Razmatranje revizorskih izvještaja o finansijskom poslovanju institucija BiH za 2007. godinu (sačinilac: Ured za reviziju institucija BiH);
  5. Tekuća pitanja.