MENI

26. сједница Комисије за финансије и буџет Представничког дома

20.6.2008. 10:00 сала 1/I

Дневни ред:


  1. Верификовање записника 24. и 25. сједнице Комисије;
  2. Разматрање Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о финансирању политичких партија – друга комисијска фаза (предлагач: чланови Интерресорне радне групе);
  3. Разматрање Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о порезу на додату вриједност – прва комисијска фаза (предлагач: посланик Момчило Новаковић);
  4. Текућа питања.