MENI

25. сједница Комисије за финансије и буџет Представничког дома

2.6.2008. 10:00 Бијела сала

Дневни ред:


  1. Верификовање записника 23. сједнице Комисије;
  2. Разматрање Извјештаја о раду и финансијском пословању за 2007. годину и Плана пословања за 2008. годину (сачинилац: ЈП НИО Службени лист БиХ);
  3. Разматрање дописа Ад хоц комисије за припрему измјена и допуна Пословника Представничког дома, те пречишћеног текста Пословника од 09.04.2008. године;
  4. Презентација ДФИД тима на тему: “ Буџетски процес и улога Комисије“;
  5. Текућа питања.