MENI

25. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

2.6.2008 10:00 Bijela sala

Dnevni red:


  1. Usvajanje zapisnika 23. sjednice Komisije;
  2. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju za 2007. godinu i Plana poslovanja za 2008. godinu (sačinilac: JP NIO Službeni list BiH);
  3. Razmatranje dopisa Ad hoc komisije za pripremu izmjena i dopuna Poslovnika Predstavničkog doma, te prečišćenog teksta Poslovnika od 9.4.2008. godine;
  4. Prezentacija DFID tima na temu: “ Budžetski proces i uloga Komisije“;
  5. Tekuća pitanja