MENI

23. сједница Комисије за финансије и буџет Представничког дома

22.4.2008. 10:00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Верификовање записника 21. и 22. сједнице Комисије;
  2. Разматрање Годишњег извјештаја Централне банке БиХ за 2007. годину (сачинилац: Централна банка БиХ);
  3. Разматрање Финансијских извјештаја Централне банке за 2007. годину (сачинилац: Централна банка БиХ);
  4. Текућа питања.