MENI

18. сједница Комисије за финансије и буџет Представничког дома

19.12.2007. 11.00 сала 1/I

Дневни ред:


  1. Верификација записника са 16. и 17. сједнице Комисије;
  2. Разматрање Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о порезу на додату вриједност - прва комисијска фаза (предлагач: посланик Бранко Докић);
  3. Разматрање Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о измирењу обавеза по основи рачуна старе девизне штедње – прва комисијска фаза (предлагач: посланик Јерко Иванковић Лијановић);
  4. Текућа питања.