MENI

17. сједница Комисије за финансије и буџет Представничког дома

30.11.2007. 10:00 сала 1/II

Дневни ред:


  1. Разматрање Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о акцизама у  БиХ - друга комисијска фаза (предлагач: Комисија за спољну трговину и царине);
  2. Текућа питања.