MENI

16. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

6.11.2007 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Verficiranje zapisnika 15. sjednice Komisije;
  2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u  BiH - druga komisijska faza (predlagač: Komisija za vanjsku trgovinu i carine);
  3. Razmatranje Zbirnog izveštaja uz revizijske izvještaje institucija BiH za 2006.;
  4. Razmatranje Devetomjesečnog finansijskog izvještaja Ureda za reviziju institucija BiH za period 1.1.2007.-30.9.2007.;
  5. Tekuća pitanja.