MENI

14. сједница Комисије за финансије и буџет Представничког дома

4.10.2007. 10:00 сала 2/II

Дневни ред: 

  1. Верфикација записника са 13. сједнице Комисије;
  2. Разматрање Приједлога закона о измјенама и допuнама Закона о јавним набавкама БиХ - дрuга комисијска fаза (предлагаč: Савјет министара БиХ);
  3. Текућа питања.