MENI

09. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

18.6.2007 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Verificiranje zapisnika 8. sjednice Komisije;
  2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita u bankama BiH- prva komisijska faza (predlagač: poslanik Azra Hadžiahmetović)
  3. Razmatranje Prijedloga zakona o okviru deviznog poslovanja u BiH (predlagač: Vijeće ministara BiH);
  4. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje-prva komisijska faza (predlagač: Vijeće ministara BiH);
  5. Razmatranje izvještaja o reviziji finansijskog poslovanja za 2006. godinu (sačinilac: Ured za reviziju finansijskog poslovanja institucija BiH);
  6. Tekuća pitanja