MENI

08. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

7.6.2007 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Verificiranje zapisnika 5.,6. i 7. sjednice Komisije;
  2. Razmatranje Prijedloga zakona o Prijedlogu zakona o administrativnim taksama- prva komisijska faza (predlagač: Vijeće ministara BiH);
  3. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita u bankama BiH- prva komisijska faza (predlagač: poslanik Azra Hadžiahmetović);
  4. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje-prva komisijska faza (predlagač: Vijeće ministara BiH);
  5. Razmatranje izvještaja o reviziji finansijskog poslovanja 14 BiH institucija za 2006. godinu-određivanje zaduženja (sačinilac: Ured za reviziju finansijskog poslovanja institucija BiH);
  6. Razmatranje Tromjesečnog finansijskog izvještaja Ureda za reviziju finansijskog poslovanja institucija BiH na dan 31.3.2007. godine (sačinilac: Ured za reviziju finansijskog poslovanja institucija BiH);
  7. Tekuća pitanja