MENI

35. сједницa Комисије за спољну трговину и царине

23.9.2009. 14:00 сала 2/I

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника са 34. сједнице Комисије;
  2. Разматрање Предлога закона о слободним зонама, предлагатељ Савјет министара БиХ на основу члана 110. Пословника Представничког дома са амандманима, ради достављања Извјештаја  Представничком дому;
  3. Разматрање „Извјештаја из области пољопривреде за Босну и Херцеговину за 2008. годину“, ради достављања Мишљења Представничком дому, сачињен од МСТЕОБиХ  на основу члана 23. Закона о пољопривреди, исхрани и руралном развоју Босне и Херцеговине   о стању у сектору поиљопривреде за 2008. годину.