MENI

28. sjednica Komisije za vanjsku trgovinu i carine

16.2.2009 10:00 sala 2/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 27. sjednice Komisije;
  2. Razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o carinskoj tarifi BiH, predlagač Vijeće ministara BiH (na osnovu člana 110. Poslovnika Predstavničkog doma s amandmanima) radi dostavljanja Izvještaja Predstavničkom domu;
  3. Razmatranje Izvještaja o realizaciji Akcionog plana za implementaciju programa mjera u okviru CEFTA sporazuma ( na osnovu Zaključka sa 32. sjednice Doma) s Analizom vanjskotrgovinske razmjene BiH za 2008 godinu.