MENI

21. сједница Комисијe за спољну трговину и царине

3.6.2008. 13:00 Мала сала

Дневни ред: 

  1. Усвајање Записника са 19. и 20. сједнице Комисије,
  2. Разматрање Информације, Министарства спољне трговине и економских односа БиХ,  о робној размјени Босне и Херцеговине за први квартал 2008. године,
  3. Упознавање са дописом Удружења пољопривредника у Босни и Херцеговини број:01/3-50-3-587/08 од 14.05.2008. године,
  4. Текућа питања.