MENI

33. sjednica Zajedničkog povjerenstva za administrativne poslove

8.3.2010. 11:00 Plava dvorana

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 32. sjednice Zajedničkog povjerenstva;
 2. Razmatranje Zaključka broj: 01/a-50-1-15-69/09 od 12. 1. 2010. godine Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, usvojenog na nastavku 69. sjednice, održanom 12. 1. 2010. godine;
 3. Verifikacija Odluke, broj: 03/5-50-1-11-33/10 od 14. 1. 2010. godine, o odobrenju naknade za odvojeni život;
 4. Razmatranje Molbe, broj: 03/5-16-1-168/10 od 1. 2. 2010. godine, za ostvarivanje prava na razliku plaće;
 5. Razmatranje Pisma rukovodstvu o nalazima i preporukama prethodne revizije broj: 01-06-16-1-87/10 od 15. 1. 2010. godine, te dopisa tajnika Zajedničke službe u vezi s preporukama revizije, i to:
  a) Dopisa, broj: 03/a-16-1-123/10 od 1. 2. 2010. godine, u vezi s Prijedlogom zakona o pravima i dužnostima članova Parlamentarne skupštine BiH,
  b) Dopisa, broj: 03/a-16-1-123/10 od 1. 2. 2010. godine, u vezi s naknadom za posjet obitelji,
  c) Dopisa, broj: 03/a-16-1-123/10 od 1. 2. 2010. godine, u vezi s naknadama članovima Parlamentarne skupštine BiH – paušal,
  d) Dopisa, broj: 03/a-16-1-123/10 od 1. 2. 2010. godine, u vezi s korištenjem privatnih automobila u zemlji,
  e) Dopisa, broj: 03/a-16-1-123/10 od 1. 2. 2010. godine, u vezi sa sredstvima za rad parlamentarnih skupina,
  f) Dopisa, broj: 03/a-16-1-246/10 od 29. 1. 2010. godine, u vezi s isplatom putnih naloga putem tekućih računa,
  g) Dopisa, broj: 03/a-16-1-123/10 od 1. 2. 2010. godine, u vezi s troškovima korištenja mobilnih telefona,
  h) Dopisa, broj: 03/a-16-1-123/10 od 1. 2. 2010. godine, u vezi s preciznim definiranjem reprezentacije;
 6. Razmatranje Dopisa tajnika Zajedničke službe, broj: 03-50-1-25-66,2/10 od 1. 2. 2010. godine, u vezi s okončanjem postupka za usvajanje izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta u Tajništvu Parlamentarne skupštine BiH;
 7. Razmatranje Nacrta izvješća o radu Zajedničkog povjerenstva za administrativne poslove Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2009. godine;
 8. Razmatranje Nacrta orijentacijskog radnog plana Zajedničkog povjerenstva za administrativne poslove Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za 2010. godinu.