MENI

33. sjednica Zajedničke komisije za administrativne poslove

8.3.2010 11:00 Plava sala

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 32. sjednice Zajedničke komisije;
 2. Razmatranje Zaključka, broj: 01/a-50-1-15-69/09, od 12.1.2010. Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, usvojenog na nastavku 69. sjednice, održanom 12.1.2010.;
 3. Verifikacija Odluke, broj: 03/5-50-1-11-33/10, od 14.1.2010., o odobravanju naknade za odvojeni život;
 4. Razmatranje Molbe, broj: 03/5-16-1-168/10, od 1.2.2010., za ostvarivanje prava na razliku plaće;
 5. Razmatranje Pisma rukovodstvu o nalazima i preporukama prethodne revizije, broj: 01-06-16-1-87/10, od 15.1.2010., te dopisa sekretara Zajedničke službe u vezi s preporukama revizije, i to:
  a) Dopisa, broj: 03/a-16-1-123/10, od 1.2.2010., u vezi s Prijedlogom zakona o pravima i dužnostima članova Parlamentarne skupštine BiH;
  b) Dopisa, broj: 03/a-16-1-123/10, od 1.2.2010., u vezi s naknadom za posjetu porodici;
  c) Dopisa, broj: 03/a-16-1-123/10, od 1.2.2010., u vezi s naknadama članovima Parlamentarne skupštine BiH – paušal;
  d) Dopisa, broj: 03/a-16-1-123/10, od 1.2.2010., u vezi s korištenjem privatnih automobila u zemlji;
  e) Dopisa, broj: 03/a-16-1-123/10, od 1.2.2010., u vezi sa sredstvima za rad parlamentarnih grupa;
  f) Dopisa, broj: 03/a-16-1-246/10, od 29.1.2010., u vezi s isplatom putnih naloga putem tekućih računa;
  g) Dopisa, broj: 03/a-16-1-123/10, od 1.2.2010., u vezi s troškovima korištenja mobilnih telefona;
  h) Dopisa, broj: 03/a-16-1-123/10, od 1.2.2010., u vezi s preciznim definiranjem reprezentacije.
 6. Razmatranje Dopisa sekretara Zajedničke službe, broj: 03-50-1-25-66,2/10, od 1.2.2010., u vezi s okončanjem postupka za usvajanje izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine BiH;
 7. Razmatranje Nacrta izvještaja o radu Zajedničke komisije za administrativne poslove Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za period od 1.1. do 31.12.2009.;
 8. Razmatranje Nacrta orijentacionog radnog plana Zajedničke komisije za administrativne poslove Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za 2010. godinu.