MENI

30. sjednica Zajedničke komisije za administrativne poslove

8.10.2009 11:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika 28. i 29. sjednice Zajedničke komisije;
 2. Razmatranje Zahtjeva, broj: 03/5-16-3-1099/09, od 16.9.2009., za naknadu zbog smrti supruga;
 3. Razmatranje Zahtjeva, broj: 03/5-50-3-1081/09, od 11.9.2009., za naknadu plaće nakon prestanka mandata i regresa za godišnji odmor;
 4. Razmatranje Zahtjeva, broj: 01-34-1-1131/09, od 30.9.2009., za sticanje statusa stalno zaposlenog poslanika u Parlamentarnoj skupštini BiH;
 5. Razmatranje Zahtjeva, broj: 03/5-16-1-1147/09, od 1.10.2009., za naknadu za odvojeni život od porodice, naknadu troškova prijevoza za posjetu porodici, kao i naknadu za zakup stana;
 6. Razmatranje Izvještaja o reviziji Parlamentarne skupštine BiH za 2008., broj: 01/02-07-16-1-543/09, od 29.6.2009.;
 7. Razmatranje Dopisa Službe za zajedničke poslove institucija BiH, broj: 06/1-50-2208-7/08, od 17.6.2009., i Mišljenja Ministarstva finansija i trezora BiH, broj: 01-08-16-516-2/09, od 20.5.2009., u vezi s predajom knjigovodstvene evidencije zgrade Parlamentarne skupštine BiH;
 8. Razmatranje Prijedloga izmjena člana 13. Odluke o načinu obračuna plaća i ostalih materijalnih prava poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH (prečišćeni tekst), broj: 03/5-50-1-11-25,3/09, od 8.4.2009.;
 9. Davanje mišljenja u vezi s poslaničkom inicijativom Kluba poslanika SDP-a, broj: 01-50-1-13-93/09, od 31.3.2009.;
 10. Razmatranje Zahtjeva sekretara Zajedničke službe, broj: 03/5-34-6-585/09, od 11.5.2009., u vezi s Odlukom o proceduri postupanja za slučaj smrti zaposlenog u Parlamentarnoj skupštini BiH i članova njegove uže porodice, broj: 03/5-50-1-11-25,4/09, od 8.4.2009.;
 11. Davanje saglasnosti na Pravilnik za provođenje Kodeksa ponašanja poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine;
 12. Razmatranje Obavještenja Zajedničkog kolegija oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-50-1-18-19,4/09, od 24.8.2009., o razmatranju akata Zajedničke komisije;
 13. Razmatranje Poimeničnog spiska lica koja koriste garažna mjesta u podzemnoj garaži Parlamentarne skupštine BiH, broj: 05/I-50-8-471-3/09, od 9.7.2009., dostavljenog od Službe za zajedničke poslove institucija BiH po Zaključku Zajedničke komisije za administrativne poslove, broj: 03/5-50-1-11-27,2f/09, od 15.6.2009.;
 14. Razmatranje Informacije sa 28. sjednice Zajedničke komisije za administrativne poslove, broj: 03/5a-50-1-11-sl./09, od 16.7.2009., sačinjene po zaključku Zajedničke komisije za administrativne poslove sa 28. sjednice održane 16.7.2009.