MENI

29. sjednica Zajedničke komisije za administrativne poslove

11.9.2009 sala 2/I

Dnevni red:


  1. Razmatranje Projekcije budžeta Parlamentarne skupštine BiH za 2010. godinu, i Zahtjeva sekretara Zajedničke službe za donošenje odluka o utvrđivanju naknade za rad članova u nezavisnim tijelima policijske strukture BiH, broj: 03-16-1-1047/09, od 2.9.2009.;
  2. Verifikacija Odluke o prestanku statusa stalno zaposlenog poslanika u Parlamentarnoj skupštini BiH Hadži Jovanu Mitroviću;
  3. Verifikacija Odluke o prestanku statusa stalno zaposlenog poslanika u Parlamentarnoj skupštini BiH Jovanu Todoroviću;
  4. Razmatranje Zahtjeva Ljiljane Milašin, broj: 03/5-34-1-1045/09, od 3.9.2009., za sticanje statusa stalno zaposlenog poslanika u Parlamentarnoj skupštini BiH;
  5. Razmatranje Molbe poslanika Azre Alajbegović za ostvarivanje prava na razliku plaće, broj: 01-16-3-1028/09, od 1.9.2009.;
  6. Razmatranje Zahtjeva delegata Mladena Ivanića za naknadu troškova prijevoza za posjetu porodici, broj: 02-16-3-1035/09, od 1.9.2009.;
  7. Razmatranje Dopisa Ministarstva finansija i trezora BiH u vezi s naknadama za članove Radne grupe za izradu Nacrta zakona o plaćama – Zaključak Vijeća ministara BiH, broj: 01-08-50-3-5076-10/09, od 9.7.2009;
  8. Upoznavanje s odgovorom Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskog sabora na izraženo saosjećanje povodom smrti Zvonimira Puljića, člana Odbora.