MENI

Nastavak 28. sjednica Zajedničke komisije za administrativne poslove

11.9.2009 10:00 sala 2/I

Dnevni red:1.    Usvajanje Zapisnika 27. sjednice Zajedničke komisije;
3.    Razmatranje Zahtjeva sekretara Zajedničke službe, broj: 03/5-34-6-585/09, od 11.5.2009. u vezi s Odlukom o proceduri postupanja za slučaj smrti zaposlenog u Parlamentarnoj skupštini BiH i članova njegove uže porodice, broj: 03/5-50-1-11-25,4/09, od 8.4.2009.;
4.    Razmatranje Zahtjeva Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01/6-50-1-8-17/09, od 2.6.2009., za donošenje odluke o isplati naknada za rad u radnoj grupi za izradu Strategije prevencije i borbe protiv nasilja u porodici u BiH;
5.    Razmatranje Informacije sekretara Zajedničke službe o potrebnom iznosu sredstava za realizaciju Odluke o pravu na razliku plaće, broj: 03-16-7-787/09, od 24.6.2009.;
6.    Razmatranje:
      a.       Prijedlogа odluka o izmjenama Odluke o načinu obračuna plaća i ostalih materijalnih prava poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH (prečišćeni tekst), broj: 03/5-50-1-11-25,3/09, od 8.4.2009. i Pravilnika o načinu i uslovima korištenja internih i eksternih usluga-reprezentacije, PTT usluga, službenih putovanja, službenog vozila, službene odjeće, štampe i stručne literature u Parlamentarnoj skupštini BiH (prečišćeni tekst), broj: 03/5-50-1-17-11a-3/07, od 25.5.2007.;
      b.      Razmatranje Dopisa Kolegija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01-50-1-13-100/09, od 24.6.2009., kojim je Prijedlog Samostalnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama BiH, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine za ublažavanje krize izazvane recesijom, broj: 01-114/09, od 11.6.2009., dostavljen Zajedničkoj komisiji za administrativne poslove;
      c.       Razmatranje Inicijative Saveza samostalnih sindikata BiH, broj: 01-III-316/09, od 10.3.2009., za smanjenje troškova ukupne javne potrošnje.
9.    Razmatranje Obavještenja Ministarstva finansija i trezora BiH o načinu utvrđivanja ušteda budžetskih sredstava iskazanih u pismu namjere MMF-u i obaveznost izrade operativnih planova za izvršavanje Budžeta institucija Bosne i Hercegovine za period juli – decembar 2009., broj: 01-05/2-02-2-5052-1/09, od 13.7.2009.