MENI

25. sjednica Zajedničkog povjerenstva za administrativne poslove

8.4.2009. 9:00 sala 1/I

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika 23. i 24. sjednice Zajedničkog povjerenstva;
 2. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvješća Parlamentarne skupštine BiH za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2008. godine ;
 3. Razmatranje Informacije, boj: 03/5-16-3-92/09 od 26.3.2009. godine;
 4. Vericiranje pročišćenog teksta Odluke o o načinu obračuna plaća i ostalih materijalnih prava zastupnika i izaslanika u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine;
 5. Razmatranje Prijedloga Kolegija Tajništva Parlamentarne skupštine BiH, broj: 03-34-6-266/09 od 13. 2. 2009. godine, za izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Tajništvu Parlamentarne skupštine BiH, broj: 03-34-7-251/06 od 6. 4. 2008. godine;
 6. Davanje suglasnosti na Prijedlog odluke o proceduri postupanja za slučaj smrti zaposlenikaTajništva Parlamentarne skupštine BiH i članova njegove uže obitelji;
 7. Verificiranje Odluke, broj: 03/5-50-1-11-22,4/09 od 21. 1. 2009. godine, o prestanku statusa stalno zaposlenog zastupnika;
 8. Verificiranje Odluke, broj: 03/5-50-1-11-25/09 od 16. 3. 2009. godine, o odobrenju naknade za odvojeni život i naknade za zakup stana;
 9. Razmatranje Zahtjeva, broj: 03/5-16-1-227/09 od 9. 2. 2009. godine;
 10. Razmatranje Zahtjeva izaslanika Drage Ljubičića, broj: 03-16-1-68/09 od 17. 3. 2009. godine;
 11. Razmatranje Zahtjeva Povjerenstva za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01/6-50-1-8-13/09 od 9. 1. 2009. godine, za donošenje odluke o isplati naknada za rad u radnoj grupi za izradu Strategije prevencije i borbe protiv nasilja u obitelji u BiH;
 12. Razmatranje Zahtjeva, broj: 03-16-1-114-1/09, od 19. 1. 2009. godine, za utvrđivanje naknade za rad članovima Radne skupine za izmjenu i dopunu Poslovnika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 13. Razmatranje prigovora Željka Grubešića na Zaključak Zajedničkog povjerenstva za administrativne poslove, broj: 03/5-50-1-17-20,2e/08 od 15. 12. 2008. godine;
 14. Razmatranje Zahtjeva Kolegija Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH broj: 02-50-1-24-24-6/09 od 11. 3. 2009. godine, za dostavu Radnog plana;
 15. Razmatranje Izvješća o radu Vijeća ministara BiH, broj: 01,02-500-3-259/09 od 19. 2. 2009. godine - u dijelu koji se odnosi na izradu podzakonskih akata po Zakonu o plaćama i naknadama u institucijama BiH ("Sl. glasnik BiH", broj 50/08).