MENI

22. sjednica Zajedničkog povjerenstva za administrativne poslove

17.2.2009. 11:00 sala 1/I

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika 20. i 21. sjednice Zajedničkog povjerenstva;
 2. Verifikacija Odluke, broj: 03/5-50-1-11-22,4/09 od 21. 1 2009. godine, o prestanku statusa stalno zaposlenog zastupnika;
 3. Verifikacija Odluke, broj: 03/5-50-1-11-22,3/09 od 23. 1. 2009. godine, o odobrenju naknade za odvojeni život;
 4. Verifikacija Odluke, broj: 03/5-50-1-11-22/09 od 29. 1. 2009. godine, o stjecanju statusa stalno zaposlenog zastupnika;
 5. Razmatranje Zahtjeva zastupnika Drage Kalabića, broj: 01-05-4/08 od 15. 12. 2008. godine, za povrat sredstava;
 6. Razmatranje Zahtjeva Povjerenstva za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Zastupničkog doma, broj: 01/6-50-1-8-13/09 od 9. 1. 2009. godine, za donošenje odluke o isplati naknada za rad u Radnoj skupini za izradu Strategije prevencije i borbe protiv nasilja u obitelji u Bosni i Hercegovini;
 7. Razmatranje Molbe Senaide Bešlagić, broj: 01,03/11-05-486,48,390/08 od 23. 12. 2008. godine, za odobrenje plaćanja dodatnog telefonskog računa;
 8. Razmatranje Dopisa tajnika Zajedničkog službe, broj: 03-50-3-1276/08 od 13.1.2009. godine, u vezi s knjiženjem knjigovodstvene dokumentacije zgrade Parlamentarne skupštine BiH;
  a) Informacija o rasporedu garažnog i parkirališnog prostora.
 9. Razmatranje Zahtjeva Ad hoc povjerenstva za pripremu izmjena i dopuna, te pročišćenog teksta Poslovnika Doma naroda, broj: 02-50-1-42-2/09 od 22. 1. 2009. godine, za dostavu mišljenja o utvrđenim nadležnostima Zajedničkog povjerenstva za administrativne poslove i eventualnim prijedlozima za izmjene ili dopune nadležnosti, kao i eventualne promjene ili dopune u nazivu Zajedničkog povjerenstva;
  a)      Razmatranje nadležnosti Zajedničkog povjerenstva za administrativne poslove sukladno Odluci o osnivanju Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 38/06),
  b)      Razmatranje nadležnosti Zajedničkog povjerenstva za administrativne poslove sukladno Zakonu o neovisnim i nadzornim tijelima policijske strukture Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 36/08);
 10. Davanje suglasnosti na Pravilnik o internim procedurama u postupku javnih nabava u Tajništvu Parlamentarne skupštine BiH;
 11. Razmatranje Obavijesti tajnika Zajedničke službe, broj: 04/3,03/11-05-211/08 od 30. 12. 2008. godine, u vezi s pokretanjem pitanja naplaćenih rezervacija od hotela Fairmont Royal York Toronto članovima stalnog Izaslanstva u Parlamentarnoj skupštini OESS-a, veza: Zaključak Zajedničkog povjerenstva za administrativne poslove, broj: 03/5-50-1-17-19,2i/08 od 17. 11. 2008. godine;
 12. Informacija tajnika Zajedničke službe, broj: 03-16-1-175/09 od 29. 1. 2009. godine, o isplati putnih naloga putem tekućih računa;
 13. Razno:
  -     Razmatranje Prigovora Povjerenstva za vanjsku trgovinu i carine Zastupničkog doma, broj: 01-50-1-13-82/09 od 20. 1. 2009. godine;
  -     Razmatranje Prigovora Mješovitog kluba SDS-neovisni zastupnik, broj: 01-50-3-600/08 od 30. 1. 2009. godine.