MENI

22. sjednica Zajedničke komisije za administrativne poslove

17.2.2009 11:00 sala 1/I

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika 20. i 21. sjednice Zajedničke komisije;
 2. Verifikacija Odluke, broj: 03/5-50-1-11-22,4/09, od 21.1.2009., o prestanku statusa stalno zaposlenog poslanika;
 3. Verifikacija Odluke, broj: 03/5-50-1-11-22,3/09, od 23.1.2009., o odobrenju naknade za odvojeni život;
 4. Verifikacija Odluke, broj: 03/5-50-1-11-22/09, od 29.1.2009., o sticanju statusa stalno zaposlenog poslanika;
 5. Razmatranje Zahtjeva poslanika Draga Kalabića, broj: 01-05-4/08, od 15.12.2008., za povrat sredstava;
 6. Razmatranje Zahtjeva Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma, broj: 01/6-50-1-8-13/09, od 9.1.2009., za donošenje odluke o isplati naknada za rad u radnoj grupi za izradu Strategije prevencije i borbe protiv nasilja u porodici u BiH;
 7. Razmatranje Molbe Senaide Bešlagić, broj: 01,03/11-05-486,48,390/08, od 23.12.2008., za odobravanje plaćanja dodatnog telefonskog računa;
 8. Razmatranje Dopisa sekretara Zajedničke službe, broj: 03-50-3-1276/08, od 13.1.2009., u vezi s knjiženjem knjigovodstvene dokumentacije zgrade Parlamentarne skupštine BiH;
  a.       Informacija o rasporedu garažnog i parking prostora.
 9. Razmatranje Zahtjeva Ad hoc komisije za pripremu izmjena i dopuna, kao i prečišćenog teksta Poslovnika Doma naroda, broj: 02-50-1-42-2/09, od 22.1.2009., za dostavljanje mišljenja o utvrđenim nadležnostima Zajedničke komisije za administrativne poslove i eventualnim prijedlozima za izmjene ili dopune nadležnosti, te eventualne promjene ili dopune u nazivu Zajedničke komisije;
        a) Razmatranje nadležnosti Zajedničke komisije za administrativne poslove u skladu s Odlukom o osnivanju Vijeća nacionalnih manjina BiH ("Sl. glasnik BiH", br. 38/06),
        b) Razmatranje nadležnosti Zajedničke komisije za administrativne poslove u skladu sa Zakonom o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture BiH ("Sl. glasnik BiH", br. 36/08);
 10. Davanje saglasnosti na Pravilnik o internim procedurama u postupku javnih nabavki u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine BiH;
 11. Razmatranje Obavještenja sekretara Zajedničke službe, broj: 04/3,03/11-05-211/08, od 30.12.2008., - u vezi s pokretanjem pitanja naplaćenih rezervacija od Hotela Fairmont Royal York Toronto članovima stalne delegacije u Parlamentarnoj skupštini OSCE-a, Veza: Zaključak Zajedničke komisije za administrativne poslove, broj: 03/5-50-1-17-19,2i/08, od 17.11.2008.);
 12. Informacija sekretara Zajedničke službe, broj: 03-16-1-175/09, od 29.1.2009., o isplati putnih naloga putem tekućih računa;
 13. Razno:
  -          Razmatranje Prigovora Komisije za vanjsku trgovinu i carine Predstavničkog doma, broj: 01-50-1-13-82/09, od 20.1.2009.;
  -          Razmatranje Prigovora Mješovitog kluba SDS-nezavisni poslanik, broj: 01-50-3-600/08, od 30.1.2009.