MENI

Nastavak 20. sjednice Zajedničke komisije za administrativne poslove

22.1.2009 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Razmatranje Zahtjeva, broj: 02-50-1-24-21-8/08, od 10.12.2008., za isplatu troškova vezanih za održavanje pres-konferencije u Banjoj Luci; 
 2. Razmatranje Informacije sekretara Zajedničke službe Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH, broj: 03-34-3-401/08-lot 37, od 3.12.2008., u vezi s provedenim postupkom za javnu nabavku usluga hotelskog smještaja, sačinjene po Zaključku Zajedničke komisije za administrativne poslove, broj: 03/5-50-1-17-19,2g/08, od 17.11.2008.;
 3. Razmatranje Obavještenja sekretara Zajedničke službe Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH, broj: 03-16-1-1232-1/08, od 18.11.2008., o prethodnoj reviziji godišnjih računa Parlamentarne skupštine BiH za 2008. godinu; 
 4. Razmatranje Prijedloga izmjena člana 35. Pravilnika o međunarodnim aktivnostima Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01/7,02/3-50-1-17-4-20/06, od 26.7.2006.;
 5. Razno:
  a.       Usmeni izvještaj o početku rada Plave sale;
  b.      Dogovor o davanju izjava za medije sa sjednica Zajedničke komisije za administrativne poslove;
  c.       Dogovor u  vezi s upućivanjem poziva članovima Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskog sabora za posjetu Zajedničkoj komisiji za administrativne poslove;
  d.      Informacija o prostorijama za rad klubova.