MENI

06. sjednica Zajedničke komisije za administrativne poslove

4.9.2007 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 3. sjednice Zajedničke komisije, Zabilješke s 4. sjednice Zajedničke komisije od 4.7.2007. i 5. sjednice Zajedničke komisije od 31.7.2007. godine;
 2. Razmatranje izvještaja o izvršenju budžeta za period 1.1. – 30.6.2007. godine;
 3. Razmatranje Zahtjeva bivšeg poslanika dr. Seada Avdića, broj: 03-34-1-62/07, od 7.2.2007. godine – Odgovor nadležnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje;
 4. Razmatranje Zahtjeva poslanika Vinka Zorića za isplatu novčane pomoći zbog bolesti;
 5. Razmatranje Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu obračuna plaća i ostalih materijalnih prava poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH (prečišćeni tekst), broj: 01/7,02/3-50-1-17-3-19/06, od 21.6.2006. godine, predlagač: Kolegij Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH;
 6. Razmatranje Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama i naknadama zaposlenih u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine BiH (prečišćeni tekst), broj: 01/7,02/3-50-1-17-4-19/06, od 21.6.2006. godine, predlagač: Kolegij Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH;
 7. Razmatranje prijedloga sekretara Zajedničke službe za dopunu člana 24. Pravilnika o načinu i uslovima korištenja internih i eksternih usluga-reprezentacije, PTT usluga, službenih putovanja, službenog vozila, službene odjeće, štampe i stručne literature u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine (prečišćeni tekst), broj: 03/5-50-1-17-11a-3/07 od 25.5.2007.;
 8. Razmatranje Izvještaja o raspisanim javnim oglasima za prijem državnih službenika u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine - realizacija zaključka sa 3. sjednice Zajedničke komisije;
 9. Razmatranje zahtjeva sekretara Zajedničke službe u vezi sa službenim putovanjima u zemlji i inostranstvu;
 10. Razmatranje informacije o raspodjeli prostora u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;
 11. Razmatranje informacije sekretara Zajedničke službe Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, broj: 03-16-3-899/07 od 4.7.2007;
 12. Razmatranje Izvještaja o isplaćenim naknadama za sve zaposlene u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine za period od 1.1. do 31.5.2007. godine.
 13. Razmatranje prijedloga za produženje roka za izradu Projekcije budžeta Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za 2008. godinu.