MENI

04. sjednica Zajedničke komisije za administrativne poslove

16.5.2007

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 3. sjednice Zajedničke komisije;
 2. Razmatranje Zahtjeva bivšeg poslanika dr. Seada Avdića, broj: 03-34-1-62/07, od 7.2.2007. godine – Odgovor nadležnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje;
 3. Razmatranje Zahtjeva poslanika Mirka Okolića za sticanje statusa stalno zaposlenog poslanika;
 4. Razmatranje Zahtjeva poslanika Adema Huskića za korištenje prava na odvojeni život i smještaj;
 5. Razmatranje Zahtjeva poslanika Vinka Zorića za isplatu novčane pomoći zbog bolesti;
 6. Donošenje Odluke o prestanku prava na naknadu plate za privremeno obavljanje poslova sekretara Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine rukovodećem državnom službeniku Milanu Zjajiću;
 7. Razmatranje Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu obračuna plaća i ostalih materijalnih prava poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH (prečišćeni tekst), broj: 01/7,02/3-50-1-17-3-19/06, od 21.6.2006. godine, predlagač: Kolegij Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH;
 8. Razmatranje prijedloga sekretara Zajedničke službe za dopunu člana 24. Pravilnika o načinu i uslovima korištenja internih i eksternih usluga-reprezentacije, PTT usluga, službenih putovanja, službenog vozila, službene odjeće, štampe i stručne literature u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine (prečišćeni tekst), broj: 03/5-50-1-17-11a-3/07 od 25.5.2007.;
 9. Razmatranje Izvještaja o raspisanim javnim oglasima za prijem državnih službenika u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine - realizacija zaključka sa 3. sjednice Zajedničke komisije;
 10. Razmatranje zahtjeva sekretara Zajedničke službe u vezi sa službenim putovanjima u zemlji i inostranstvu;
 11. Razmatranje informacije o raspodjeli prostora u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.